[all-coord@li.org: New PO file matrix]

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 21:39:47

Det kom en ny version av översättningsmatrisen. Det var bara en
person som svarade på mitt förra brev, och han var inte så
intresserad. Skall jag tolka det som att det inte är någon som direkt
bryr sig? Om det inte hör av sig folk efter den här och säger att de
vill ha den slutar jag, och det här blir den sista ni behöver se.

attached mail follows:


   ------
   List:   GNU Coordinators List
   Sender:  François Pinard <pinard@gnu.ai.mit.edu>
   Subject: New PO file matrix
   Date:   Wed, 29 May 1996 13:35:32 -0400
   ------

----------------------------------------------------------------------
@example
@group
         cs de en es fi fr ja ko no pt sl sv
        .-------------------------------------.
bash      |        []          | 1
bison      |                   | 0
clisp      |  [] []    []          | 3
cpio      |        []          | 1
diffutils    |        []        [] | 2
enscript    |  []    [] []       []  | 4
fileutils    |  []     []        [] | 3
findutils    |  []     []          | 2
flex      |        []          | 1
gettext     |  []     []  [] []    [] | 6
glibc      |  []  []     []       | 3
grep      |     []  []  []    []  | 4
hello      |  []     []  []    []  | 4
m4       |  []     [] []       [] | 4
make      |                   | 0
mkid      |  []     []          | 2
music      |        []          | 1
ptx       |  []     []        [] | 3
recode     |  []  []  []       [] [] | 5
sh-utils    |  []     []          | 2
sharutils    |  []     []        [] | 3
tar       |  []     []  []  [] [] [] | 6
textutils    |  []     []  []       | 3
wdiff      | [] []     []        [] | 4
        `-------------------------------------'
         cs de en es fi fr ja ko no pt sl sv
          1 16 1 3 1 21 1 6 2 1 5 9
@end group
@end example
----------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.