Tomas Gradin har hand om make

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-25 11:55:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Tomas Gradin har hand om make
   Date:   Sat, 25 May 1996 11:55:14 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> Hur gick det med make förresten?

Du får den automatiskt i och med att du säger till. Det är inte
frågan om en ansökan som skall beviljas, utan en kungörelse för
kännedom för oss övriga. Poängen är bara att undvika dubbelarbete.
Skulle vi någon gång råka ut för att två eller fler personer
reserverar samma paket samtidigt får vi lösa det då. Så länge man
reserverar före man börjar översätta är risken nog rätt liten för
kollisioner.

Så var så god och sätt igång! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.