Presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 07:15:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Presentation
   Date:   Wed, 22 May 1996 07:15:50 +0200
   ------

Hej!

Jag är 21 år coh student vid LTH, läser datateknik. Mitt första år
håller på att ta slut.

Har kört Linux snart ett år, och vill gärna ge lite tillbaka till alla
som har knapprat ihop en så massa bra program och dylikt.

Med vänliga hälsningar

Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.