Presentation!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-21 22:55:38

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Niklas Paulsson <niklas@skip.adb.gu.se>
   Subject: Presentation!
   Date:   Tue, 21 May 1996 22:55:38 +0200 (MET DST)
   ------

Hej Allesammans,

Mitt namn {r Niklas Paulsson och jag {r 22 }r gammal. Jag studerar f|r
tillf{llet vid systemvetenskapliga programmet vid G|teborgs
Universitet.

Mitt intresse f|r GNU's produkter v{cktes f|rsta g}ngen f|r 4 }r sedan
n{r jag b|rjade hacka unix. En mycket gedigen samling produkter som
oftast {r *mycket* b{ttre {n komersiella motsvarigheter. Utan emacs
och gcc skulle jag inte klara mig i m}nga timmar :)

Eftersom jag anv{nder flertalet GNU-produkter varje dag har jag nog
insett att det {r dags f|r mig "dra mitt str} till stacken". 

Politiskt s} sympatiserar jag med GNU/FSF's ideologi i n}gon mening.

Jag kommer dock att ligga *mycket* l}gt fram till dess att sommaren
b|rjar och tentorna {r |ver ;).


  /Niklas

---
Niklas Paulsson
niklas@skip.adb.gu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.