Fö rslag på ny hä lsningssida

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-21 17:58:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Fö rslag på ny
   Date:   Tue, 21 May 1996 17:58:12 +0200 (MET)
   ------

Här kommer ett förslag på ny hälsningssida. Blir det bra så här? Har
någon förslag på fler förbättringar? Bör det stå något mer?

================================================================
Hej och välkommen bland GNUs svenskaöversättare. Vi ägnar oss åt
översättning av meddelanden i GNU-program till svenska.

Vi är ganska få i gruppen, så det finns gott om plats för fler. Den
lilla gruppen gör också att vi inte behöver någon tungrodd
administration. Vi håller oss inte heller med någon speciell
FTP-maskin. Istället låter vi alpha.gnu.ai.mit.edu tillhandahålla
senaste versionen av översättningarna. Övriga filer vi hanterar
skickar vi ut på listan vid behov.

Hur mycket arbete det innebär att vara med och översätta beror väldigt
mycket på hur mycket du väljer att lägga ned. De olika paketen
innehåller väldigt olika antal meddelanden att översätta. I skrivande
stund så har "ptx" t.ex. 5 meddelanden, medan "clisp" har 1327. Det
löpande arbetet, efter första översättningen, beror sedan naturligtvis
på hur ofta det kommer nya versioner av paketet, och det råder man ju
inte över som översättare.

Nedan följer en beskrivning av de rutiner vi använder oss av. Man kan
dela upp de olika uppgifterna grovt i tre sorters arbeten:

1. Egentliga översättningar.

  När du känner sig sugen på att göra en översättning så väljer du
  ett av de ännu inte översatta paketen, och talar om det på
  distributionslistan <sv@li.org>. Jag antecknar då att du är
  ansvarig för det paketet, och vi vet alla att vi inte skall ge oss
  på just det. Sedan hämtar du meddelandekatalogen för paketet från
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv
  och gör själva översättningen. När det är klart skickar du ut din
  översättning till oss andra så att vi får chansen att kommentera.
  Efter att eventuella kommentarer kommit, och de ändringar som de
  medför är gjorda skickar du in slutresultatet till
	<gnu-translation@gnu.ai.mit.edu>
  med texten
	GNU-sv PO PAKET-VERSION
  på "Subject"-raden. Så är det klart, tills det kommer en ny version
  av paketet och du får komplettera sina översättningar. Alla nya
  eller uppdaterade paket annonseras på listan.

  Det kan kanske också vara intressant att läsa filen
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/README
  för lite mer detaljer. Manualen till "gettext" kan också vara av
  intresse. Om inte annat så följer det med emacs-kod som förenklar
  arbetet med meddelandefilerna en hel del med det paketet.

2. Granskning av tidigare översättningar.

  Inget är så bra att det inte kan bli bättre, så konstruktiv kritik
  av tidigare översättningsarbeten är naturligtvis också välkommet
  bidrag. Välj ut ett redan översatt paket, och kom med förslag på
  förbättringar.

  Det kan nog vara en bra idé att börja att granska någon eller några
  tidigare arbeten. Utöver att vi får förbättrad kvalité på
  översättningarna om fler granskar dem, så ser du ju lite vilken
  stil vi använt hittills. Vi försöker naturligtvis ha så konsekvent
  stil som möjligt mellan de olika paketen.

3. Debatt om specifika termer.

  Vi har hela tiden en pågående debatt om hur olika termer skall
  översättas. Många gånger är det svårt att undvika svengelskan, men
  vår tanke är att om man valt att få meddelanden på svenska så skall
  man få det så långt som möjligt. De som vill använda de engelska
  termerna vill förmodligen ändå ha hela meddelandet på engelska.

  Vi håller oss med en ordlista över de termer vi hittills bestämt
  översättningar av. Den kan alltid diskuteras och kompletteras.

Så nu föreslår jag att du skriver ihop en kort presentation (den kan
vara mycket kort om du vill) och på det sättet talar om att du har
kommit med bland oss. Då skall jag skicka dig den aktuella listan
över ansvariga, så att du vet vilka paket som redan är "tagna", och så
skall också få senaste versionen av ordlistan jag nämnde ovan.

Till sist en administrativ detalj. GNU-projektet är väldigt medvetna
och måna om att allt skall gå rätt till juridiskt. Så för att de
skall våga ta emot en gjord översättning så måste man först fylla i
formuläret
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/DISCLAIM
och skicka in. Det skall skickas med papperspost, eftersom det skall
undertecknas, utförligare instruktioner finns i dokumentet.

Om du skulle ha råkat prenumerera på listan av misstag, och inte alls
vill vara med och översätta meddelanden, så kan du säga upp
prenumerationen genom att skicka ett brev till <sv-request@li.org> med
ett enda ord i:
	unsubscribe

Men förhoppningsvis stannar du kvar, och då hälsar jag dig än en gång
välkommen.

Göran Uddeborg
<göran@uddeborg.pp.se>
(Det var jag som blev samordnare för <sv@li.org>.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.