Re: GNU-sv PO gettext-0.10.12

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-05 18:32:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: GNU-sv PO gettext-0.10.12
   Date:   Sun, 5 May 1996 18:32:12 +0200 (MET)
   ------

Nu har jag äntligen fått igång en ny disk! Och jag har tittat lite på
din senaste översättning, och har några småförslag.

> Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> Date: Thu, 25 Apr 1996 22:47:44 +0200 (MET DST)
	...
> # Swedish messages for gettext
	...
> # $Revision: 1.2 $
	...
> msgid "memory exhausted"
> msgstr "minnet slut"

"uttömt" eller "förbrukat" vore kanske en mer bokstavlig översättning.
Men det kanske låter bättre med "slut". Jag vet inte riktigt vad jag
tycker.

> " -E            (ignored for compatibility)\n"
> " -E            (ignorerad för bakåtkompabilitet)\n"

"compatibility" är ju ett sådant där svärt ord. Jag har försökt
använda "förenlig", men jag får erkänna att det inte passar något
vidare här. Men om man nu skall använda svengelska så tycker jag i
varje fall skall stavas "kompaTIbilitet".

> "Jämför två .po filer av Uniforum typ för att kontrollera att de innehåller samma\n"

"Uniforumtyp" kanske?

> msgstr "formateringsdirektivet för parametern %u är inte likadan"

"likadant"?

> "   --strict       strikt Uniforum format på resultatet\n"

"Uniforumformat" eller kanske "Uniforum-format". (Jag har någonstans
läst/hört en rekommendation att när man vill skriva samman ett
utländskt och ett svenskt ord så är det lämpligt med bindestreck
emellan. Här blir det ju ett gränsfall, det är ett namn, men det är
ett engelskt namn.

> "The ref.po file is the last created PO file (generally by xgettext), any\n"
> "translations or comments in the file will be discarded, however dot\n"
> "comments and file positions will be preserved. Where an exact match\n"

> "Filen ref.po är den sist skapade PO filen (i allmänhet med xgettext), alla\n"
> "översättningar och kommentarer i filen kastas bort. Om en exakt likhet\n"

Du har inte inte fått med det där om punktkommentarer.

> #: ../../src/po-gram.y:83
> msgid "missing `msgstr' section"
> msgstr "\"msgstr\" delen saknas"

Här skulle jag, enligt resonemang ovan, vilja ha ett bindestreck
mellan "msgstr" och "delen".

> " -D, --directory=DIRECTORY   change to DIRECTORY before processing\n"
> " -D, --directory=KATALOG    gå till KATALOG före processering\n"

"processering" heter det väl ändå inte?

> "   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
> "   --omit-header       skriv inte ut `msgid \"\"' rader\n"

Du menar kanske "skriv inte ut huvud med `msgid \"\"'-rader"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.