Upphovsrätt på www.softwolves.pp.se

Upphovsrättslig information.

Information om personlig integritet finns nu på en egen sida.

Upphovsrättsinformation för www.softwolves.pp.se

Upphovsrätt

Upphovsrätten till samtliga dokument, bilder, idéer och program på denna vävplats som uppnår verkshöjd samt dess design ägs av Peter Krefting, såvida inte annat anges. Vidarepublicering får endast ske med skriftligt samtycke från upphovsrättsinnehavaren, såvida annat ej anges. Normal användning för cachning i vävläsare, mellanserver, utskrift för läsning på papper eller liknande är inte att anse som vidarepublicering enligt detta stycke.

Upphovsrätt till insänt material som uppnår verkshöjd enligt norsk lag (originalitet) antas ligga hos den som sänder in den, såvida inte annat anges. Material som inte uppnår verkshöjd blir inte nödvändigtvis tillskrivet en originalförfattare, även om så oftast sker.

Denna vävplats publiceras i Oslo, Konungariket Norge , men exakt placering av vävservern upplyses inte.

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2024-03-14 22:49:19 $ | peter@softwolves.pp.se