Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Öppet brev till Eurosport

Published: Monday 2013-02-04. Not available in English (automatic translation).

Bästa Eurosport!
Jag är, sedan länge, en stor wrestlingfan och blev väldigt glad när ni för ett par år sedan började visa This Week in the WWE. Glädjen över att ni hittat två kommentatorer som verkligen visste vad de pratade om och brann för programmet var också stor. Sorgen var lika stor när jag fick veta att de fick sparken till nyåret, för att ersättas av en kommentator som inte vet vad han pratar om (Vilken regel det där handlar om är svårt att säga) och som ger nedlåtande kommentarer (kallar det för idioti, bland annat).

Snälla, ta tillbaka Bruno och Trent! Till det sker byter jag kommentarsspår till det norska. Isaksen vet i alla fall vad han pratar om, även om han är tråkig (och så är han ju heel också).

Med vänlig hälsning,
Peter Krefting

(Sänt per papperspost)

Categories: media, querulousness. Share: Facebook, Google+, email

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se