Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Svar från Quicksearch

Published: Thursday 2012-01-26. Not available in English (automatic translation).

Jag fick ett svar på min abuse-anmälan om skräpposten från Resegeometri:

Från: namnet borttaget
Ärende: Spamcop report id:5689632646
Datum: 2012-01-23 15:09:07 +0000

Hej

Vi har tagit emot en spam-anmälan på en av de marknadsundersökningar som just nu genomförs av en av våra kunder.

Jag har kontrollerat innehållet och det följer de regler som är uppsatta för denna typ av undersökning:

  • De har en tydlig länk för att spärra sig själv från liknande utskick i framtiden
  • Avsändaren är tydlig och en personlig adress används
  • Syftet och avsändaren är tydlig

Jag har personligen tagit bort dig från listan så du skall inte längre få något från detta företag.

Det var ju fint att de har tagit bort mig, problemet är bara att jag aldrig bett om att få vara med till att börja med…

This entry is referenced in: Ny svensk spammare: Resegeometri / quicksearch.se.

Categories: spam. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2012-01-27 13.03.57 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ********************.business.telia.com

Förhoppningsvis tillämpar de principen att en spärrad e-postadress aldrig kommer att säljas till någon annan kund. Det kanske tillhör undantagsfallen inom branschen, men vore en förmildrande trevlighet om alla gjorde så. Visserligen skulle det till slut leda till dramatiskt krympta register över e-postadresser som valt att ta emot oaddreserade utskick, men månne skulle det också sporra och vässa marknadsföringsbranschen att de återstående mottagarna faktiskt till någon mån bryr sig om reklamutskicken.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se