Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Ny svensk spammare: Resegeometri / quicksearch.se

Published: Friday 2012-01-20. Not available in English (automatic translation).

Obeställda marknadsundersökningar är också skräppost, jag har aldrig bett om att vara med på något sånt. I dag ramlade det in ett skräpbrev om Svenska privatresebarometern 2012 från ett företag som kallar sig självt Resegeometri Nordic AB. Eftersom jag aldrig köper resor från svenska resebyråer så har de inte fått min e-postadress därifrån, dessutom har de angivit sig själva(!) som adresskälla.

Skräpbrevet är skickat från domänen quicksearch.se, vars vävsida kallas för Quicksearch Survey Solutions och verkar vara en enkättjänst, så det är inte omöjligt att de är en oskyldig tredjepart, även om det är deras vävadresser som refereras av skräpbrevet.

Abuse-rapporterat via SpamCop, som vanligt.

Uppdatering: Det kom ett svar.

From peter@softwolves.pp.se Fri Jan 20 11:09:01 2012 +0100
Received: from mailsrv.quicksearch.se (herkulez.quicksearch.se [89.150.195.185])
	by mail.cixit.se (8.14.3/8.14.3/Debian-5+lenny1) with ESMTP id q0KA90Kl023364
	for <peter@softwolves.pp.se>; Fri, 20 Jan 2012 11:09:01 +0100
X-QSid: 9C94F1D6-F31E-448B-8225-2CBBEEE0DD18
Message-ID: <9C94F1D6-F31E-448B-8225-2CBBEEE0DD18@mailsrv.quicksearch.se>
MIME-Version: 1.0
From: Jan Borg <qsbidjajhj@mail.quicksearch.se>
To: peter@softwolves.pp.se
Date: 20 Jan 2012 09:31:56 +0100
Subject: =?utf-8?B?U3ZlbnNrYSBQcml2YXRyZXNlYmFyb21ldGVybiAtIERpbiByw7ZzdCDDpHIgYXZnw7ZyYW5kZSBmw7ZyIHJlc2VicmFuc2NoZW5zIHV0dmVja2xpbmch?=
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary=--boundary_2238229_757a4fba-37d7-42ef-b48a-c978565c6441

----boundary_2238229_757a4fba-37d7-42ef-b48a-c978565c6441
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64

Var med i Sveriges största oberoende undersökning om resor!
Svenska Privatresebarometern 2012
Den svenska privatresebranschen måste utvecklas och anpassas i linje med kundernas behov, förväntningar och beteenden. Därför är det också viktigt att du som kund kommer till tals, och att din röst verkligen kommer fram&#160;till de olika reseföretagen.
Undersökningen nås via denna länk: http://www.quicksearch.se/s/29401080-59133F
&#160;
Resegeometri AB genomför denna oberoende mätning och analys med enda ambitionen att vara just kundens röst mot reseföretagen och marknaden.
När du har genomfört hela undersökningen är du med i utlottningen av priser värda 15 000 kr. Du väljer själv ditt pris, och kan välja mellan:
Du är naturligtvis helt anonym, och resultatet av undersökningen kommer enbart att redovisas på en aggregerad nivå. Undersökningen tar cirka 10 minuter att genomföra.
Med vänliga hälsningar
Jan Borg, Resegeometri Nordic AB
Har du frågor om undersökningen, kontakta: info@resegeometri.se
Adresskälla: Resegeometri
&#160;Klicka på länken nedan för att avregistrera från maillista:http://www.quicksearch.se/s/unreg.asp?id=29401080-59133F
----boundary_2238229_757a4fba-37d7-42ef-b48a-c978565c6441
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64

<img src="http://www.quicksearch.se/dm/modSndDlg/count.asp?c=191B4048-1C6D-48EF-9948-55CA5D18405D&r=29401080" width="1" height="1" border="0"><p><img title="NBTB Brand 2011 800x100" src="https://www.quicksearch.se/dmimages/dialog_images/%7B342B208D-94A0-4E91-8DA8-482C5143EAE1%7D_1.jpg" alt="NBTB Brand 2011 800x100" width="800" height="100"></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Var med i Sveriges st&#246;rsta oberoende unders&#246;kning om resor!</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Svenska Privatresebarometern 2012</span></strong></span></em></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Den svenska privatresebranschen m&#229;ste utvecklas och anpassas i linje med kundernas behov, f&#246;rv&#228;ntningar och beteenden. D&#228;rf&#246;r &#228;r det ocks&#229; viktigt att du som kund kommer till tals, och att din r&#246;st verkligen kommer fram&#160;till de olika resef&#246;retagen.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Unders&#246;kningen n&#229;s via denna l&#228;nk: <a href=http://www.quicksearch.se/s/29401080-59133F target=_blank>http://www.quicksearch.se/s/29401080-59133F</a><br></span></p>
<p style="text-align: left;">&#160;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Resegeometri AB genomf&#246;r denna oberoende m&#228;tning och analys med enda ambitionen att vara just kundens r&#246;st mot resef&#246;retagen och marknaden.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">N&#228;r du har genomf&#246;rt hela unders&#246;kningen &#228;r du med i utlottningen av priser v&#228;rda 15 000 kr. Du v&#228;ljer sj&#228;lv ditt pris, och kan v&#228;lja mellan:</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><img src="https://www.quicksearch.se/DMAttachFiles/modShwReslt/{415FFCAF-D7A7-4AE8-B0FE-4799150D999A}.png" alt="" width="391" height="114"></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Du &#228;r naturligtvis helt anonym, och resultatet av unders&#246;kningen kommer enbart att redovisas p&#229; en aggregerad niv&#229;. Unders&#246;kningen tar cirka 10 minuter att genomf&#246;ra.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><br><strong>Med v&#228;nliga h&#228;lsningar</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Jan Borg, </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Resegeometri Nordic AB</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><br>Har du fr&#229;gor om unders&#246;kningen</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">, kontakta: <a href="mailto:info@resegeometri.se">info@resegeometri.se</a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;"><em><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Adressk&#228;lla: Resegeometri</span></em></span></p>
<p style="text-align: left;">&#160;</p><br><br>Klicka p&aring; l&auml;nken nedan f&ouml;r att avregistrera fr&aring;n maillista:<br><a href=http://www.quicksearch.se/s/unreg.asp?id=29401080-59133F target=_blank>http://www.quicksearch.se/s/unreg.asp?id=29401080-59133F</a>
----boundary_2238229_757a4fba-37d7-42ef-b48a-c978565c6441--

This entry is referenced in: Svar från Quicksearch.

Categories: spam. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2012-01-20 23.53.14 CET
  • Namn: Thomas Tydal
  • Vävplats: http://www.tydal.nu/
  • Sänt från: ****************.cust.bredband2.com

Jag har också fått mail från dem, men inte till någon e-postadress jag uppgett för någon resebyrå eller annat företag, utan till en adress som jag har haft på min hemsida, så min gissning är att de antingen har sökt av nätet själva eller köpt någon färdig lista.

De två bolagen har vissa saker gemensamt. VD:n i Quicksearch sitter i styrelsen för Resegeometri och ytterligare en i styrelsen för Quicksearch sitter också i styrelsen för Resegeometri.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se