Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Radiomonopol

Published: Sunday 2011-12-18. Not available in English (automatic translation).

I Sverige så finns det knappt längre någon konkurrens på kommersiellt radio, redan sedan tidigare är SBS Radio enda aktör i flera län genom smart manövrering runt reglerna med sändningstillstånd. Till exempel så kontrollerar de båda tillstånden i Örebro län där jag ursprungligen kommer från och nu ska man få reklamradiomonopol i ännu fler delar av landet.

Här i Norge fungerar det lite annorlunda. Det finns två rikstäckande kommersiella nät och flera mindre sändingstillstånd för lokala stationer som måste sända ett antal verkliga lokala program. Det gör att vi har två konkurrerande stora stationer, och ett antal mindre. I Sverige så finns det inga rikstäckande nät, och bestämmelserna om lokala program har man kreativt gått runt genom att koppla in en lokal cd-växlare som spelat lokal musik på natten (numera har regeln helt tagits bort).

Dags för de svenska politikerna att bestämma sig: Ska det vara tillåtet för ett företag att i stort sett styra hela den svenska reklamradiomarknaden, eller är det dags att tänka om?

Categories: media, politics. Share: Facebook, Google+, email

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se