Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

E-kampanjer är nya namnet på Epostarna

Published: Wednesday 2011-09-21. Not available in English (automatic translation).

Det hjälpte visst inte att jag fick Andreas Qvarnströms uppmärksamhet genom att blogga och be honom sluta spamma genom sitt varumärke Epostarna. Fast jag fick en e-post från honom personligen som svar på blogginlägget så fortsätter skräpposten att komma, men den här gången under namnet E-kampanjer.se. Irriterande människor.

From peter@softwolves.pp.se Mon Sep 19 08:18:19 2011 +0100
Received: from master.debian.org (master.debian.org [70.103.162.29])
	by mail.cixit.se (8.14.3/8.14.3/Debian-5+lenny1) with ESMTP id p8J6IHmZ018576
	(version=TLSv1/SSLv3 cipher=AES256-SHA bits=256 verify=NOT)
	for <peter@softwolves.pp.se>; Mon, 19 Sep 2011 08:18:19 +0200
Received: from peterk by master.debian.org with local (Exim 4.72)
	(envelope-from <peterk@master.debian.org>)
	id 1R5XBH-00007v-9t
	for peter@softwolves.pp.se; Mon, 19 Sep 2011 06:18:15 +0000
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.1 (2010-03-16) on master.debian.org
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-3.1 required=5.0 tests=BAYES_00,HTML_IMAGE_RATIO_06,
	HTML_MESSAGE,RCVD_IN_DNSWL_LOW,RP_MATCHES_RCVD,T_FRT_CONTACT autolearn=ham
	version=3.3.1
Received: from secos-m101-i76.carmamail.com ([81.201.223.76])
	by master.debian.org with esmtp (Exim 4.72)
	(envelope-from <A106_1007763020_2262@carmamail.com>)
	id 1R5XAy-000065-5i
	for peterk@master.debian.org; Mon, 19 Sep 2011 06:17:57 +0000
Received: by secos-m101-i76.carmamail.com (PowerMTA(TM) v3.5r16) id heret817u1ou for <peterk@debian.org>; Mon, 19 Sep 2011 08:01:06 +0200 (envelope-from <A106_1007763020_2262@carmamail.com>)
From: "linda@e-kampanjer.se" <linda@e-kampanjer.se>
Reply-To: Epostarna <info@epostarna.se>
To: peterk@debian.org
Message-ID: <685136142.42945101316412257414.JavaMail.SYSTEM@secos-a106>
Subject: =?ISO-8859-1?Q?Vi_hj=E4lper_Dig?=
MIME-Version: 1.0
Precedence: list
X-Mailer: Compost Carma
X-Carma-Version: 5.0
X-Carma-MessageID: 1007763020
X-campaignid: carma169019
X-serverid: A106
x-vmta: 76_noauth
Date: Mon, 19 Sep 2011 08:01:06 +0200
X-Greylist: Sender DNS name whitelisted, not delayed by milter-greylist-3.0 (mail.cixit.se [92.43.35.50]); Mon, 19 Sep 2011 08:18:19 +0200 (CEST)
X-Greylist: delayed 611 seconds by postgrey-1.32 at master; Mon, 19 Sep 2011 06:17:55 UTC
Delivered-To: peterk@master.debian.org
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: binary
Visa detta e-postmeddelande somwebbsida.E-postmarkandsföring - Snabbt - Ekonomiskt- Dynamiskt


Inom 24 timmar från Ert beslut kan en kampanj vara på väg och nya kundkontakter skapas. Epostarna.se har lång erfarenhet och utformar i samarbete med Er en skräddarsydd kampanj.

Vi jobbar med två typer av kampanjer.

-Egen Kampanj
Här exponeras Ert erbjudande exklusivt till minimum 200.000 e-postmottagare.

-Delad kampanj
Här delas utrymmet i kampanjen med tre andra aktörer, antal e-postmottagare är 200.000 st. Vi garanterar att du är ensam i din bransch. 

Våra Referenser
Vi har mycket goda referenser som vi gärna presenterar för er vid en närmare kontakt. Bland referenskunderna återfinns många erfarna och väletablerade e-handlare.

Vad kostar en kampanj?
Hur långt är ett snöre ? Det finns många olika alternativ och vi tittar gärna närmare på just Ert företags behov för att presentera vårt bästa erbjudande. När det kommer till priserna så vågar vi påstå att ingen slår oss på fingrarna.

För den nyfikne kan dock nämnas att det går att komma ner mot 6 900:- för att synas i en Delad kampanj och under 10 000:- i den Egna kampanjen

Ta steget - Kontakta oss idag - Etablera nya kontakter imorgon!
Tel 08-55 11 63 30 Epost: info@epostarna.se!epostarna.se
Post: Box 3535 | 114 09 Stockholm
Besök: Baltzar von Platens gata 12 | 112 42 Stockholm
Tel: 08-55 11 63 30 | Fax: 08-15 99 25
E-mail:info@epostarna.seOm du inte vill få nyhetsbrevet skickat till dig i fortsättningenavanmäler du dig här.


[[HTML-version raderad]]

Categories: spam. Share: Facebook, Google+, email

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se