Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

45 kronor om året

Published: Tuesday 2011-02-01. Not available in English (automatic translation).

…kan man tydligen spara genom att köra tvättmaskinen om natten. Wow. Om jag gör det i två år så har jag råd att gå ut och äta en hamburgare en dag, och gör jag det i fyra år så har jag råd med en middag…

Categories: life, links. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

 • Datum: 2011-02-03 08.49.01 CET
 • Namn: Anders Carlsson
 • Sänt från: ******.hosting.quicknet.se

Dessutom står det i artikeln att ju fler som börjar tvätta nattetid, desto högre förbrukning och elpris. Det innebär att besparingen minskar så till slut sparar du knappt en krona på att göra det. Däremot har du en maskin full med tvätt att plocka ur och hänga upp för torkning på morgonen när du ändå har stressigt med barn och/eller på väg till jobb.

Bättre med helt nya lösningar. Jag läste om nybyggda lågenergihus i Västeråsområdet där forskare från Borlänge i samarbete med en större, icke namngiven tillverkare av tvättmaskiner, konstruerat en maskin som kan drivas med fjärrvärme. Jag läste inte texten helt noga, men tydligen var det en nytänkande lösning om den fungerar på lång sikt, vilket dessa nybyggda hus får visa.

 • Datum: 2011-02-03 09.01.44 CET
 • Namn: Peter Krefting
 • Sänt från: *******.opera.com

Jo, jag tänkte också i de banorna. Så då är det väl bäst att tvätta på dagtid (vi brukar ofta diska på nattetid, dock, eller tidig morgon i alla fall).

Jag läste om en diskmaskin som gick att koppla till varmvattenberedaren tidigare. Det låter som en intressant lösning, speciellt när man, som oss, då oftast diskar på tider som vi inte behöver varmvattnet till annat.

 • Datum: 2011-02-03 11.40.56 CET
 • Namn: Anders Carlsson
 • Sänt från: ******.hosting.quicknet.se

Egen varmvattenberedare, bor ni i sommarstuga? ;-)

Apropå tvättmaskinen jag skrev om, fungerar den på så sätt att det sitter en värmeväxlare i maskinen. In kommer 60-gradigt vatten från fjärrvärmen. Detta vatten värmer upp det kalla tvättvattnet. Vill man tvätta i högre temperatur finns det en elpatron för ytterligare uppvärmning. Projektet drivs inom Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram Fjärrsyn (oavsiktlig norskklingande referens!)

 • Datum: 2011-02-03 13.09.45 CET
 • Namn: Peter Krefting
 • Sänt från: *******.opera.com

Alla lägenheter i Oslo har egen varmvattenberedare... :-/ Och väldigt få har någon form av centralvärme. "Välkommen till Norge, var god ställ tillbaka klockan hundra år", liksom.

 • Datum: 2011-02-06 10.28.19 CET
 • Namn: Storebror
 • Sänt från: 62.109.58.*

Man kan lägga till det där med hur mycket man sparar på att inte använda standbyläge, ha rätt temperatur i frysen, koka upp vatten under lock eller i vattenkokare, tvätta i lögre temperatur etc. etc. Blir nog en bio för hela familjen på ett år i alla fall.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se