Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Ny svensk spammare: SUF-bolag.com

Published: Monday 2010-07-12. Not available in English (automatic translation).

Okej, om det inte fungerar att göra reklam för att göra reklam så kan man kanske göra reklam för att fulregistrera svenska firmor i utlandet, så att man har en ospårbar firma när man ska göra reklam för att göra reklam? Eller är det något annat de försöker göra, SUF-bolag.com, som skräppostar i dag.

De uppger ingen adressreferens, men e-posten har sänts från meint.se, samma domän som tidigare använts av MailEasy i sina utskick, så jag antar att det är deras trålade adressdatabas som använts. Återigen har jag abuse-anmält via SpamCop, och man använder fortfarande Crystone som Internetleverantör.

From peter@softwolves.pp.se Mon Jul 12 13:28:32 2010 +0100
Received: from mta.meint.se (static-83-168-192-45.cust.crystone.se [83.168.192.45])
	by mail.cixit.se (8.14.3/8.14.3/Debian-5) with ESMTP id o6CBSVfu029603
	for <peter@softwolves.pp.se>; Mon, 12 Jul 2010 13:28:32 +0200
Received: from maileasy-web-1 (static-83-168-192-106.cust.crystone.se [83.168.192.106])
	by mta.meint.se (Postfix) with ESMTP id AEC7A4BDF35CD
	for <peter@softwolves.pp.se>; Mon, 12 Jul 2010 13:19:31 +0200 (CEST)
From: SUF-Bolag <panlegis@bounce.meint.se>
Reply-To: clientmail@suf-bolag.com
To: <peter@softwolves.pp.se>
Message-ID: <29914198.6972671.1278933505803.JavaMail.mailsender@mta.meint.se>
Subject: SUF sommarerbjudande
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; 
	boundary="----=_Part_6972670_29008285.1278933505803"
X-BPS1: 77128
X-BPS2: 34051576
Date: Mon, 12 Jul 2010 13:19:31 +0200 (CEST)

------=_Part_6972670_29008285.1278933505803
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head>
 <title></title>
 <meta content=3D"MSHTML 6.00.6002.20617" name=3D"GENERATOR"></meta>
 <style type=3D"text/css">
 <!--
 a, a:visited, a:active { text-decoration:underline; color:#dd7412}
 -->
 </style>
</head>
<body bgcolor=3D"#eaeaea">
 <table style=3D"width: 100%; border-collapse: collapse; height: 100%;">
 <tbody>
  <tr>
  <td style=3D"background: none repeat scroll left top rgb(234, 2=
34, 234); vertical-align: top; width: 100%; height: 100%; -moz-background-i=
nline-policy: continuous;">
   <p align=3D"center">
   <table align=3D"center" style=3D"width: 660px; border-col=
lapse: collapse;">
    <tbody>
    <tr>
     <td style=3D"font-size: 8pt; padding-bottom: 15p=
x; color: rgb(47, 47, 47); font-family: Arial;">
     <p align=3D"center">Har du problem med att l=
äsa nyhetsbrevet? <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_func=
tion=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://www.meint.se/=
me3/open/nviewpagefirst.jsp?versionid=3D77128&userid=3D34051576">Klicka h=
är</a>.</p></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"padding: 0px 0px 15px;"><br />
     <br />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"padding: 20px 15px 25px; background=
: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt; vertical-al=
ign: top; color: rgb(47, 47, 47); font-family: Arial; text-align: left; -mo=
z-background-inline-policy: continuous;">
     <div style=3D"text-align: center;">&nbsp;</di=
v>
     <div style=3D"text-align: right;"><img border=
=3D"0px" align=3D"right" src=3D"http://www.meint.se/client/1369//logosufbol=
agzz.png" alt=3D"" /><br />
      
      <div style=3D"text-align: left;"><br />
      <br />
      <br />
      <br />
      <br />
      <br />
      </div></div>
     <p>
      <table style=3D"width: 100%; border-collap=
se: collapse;">
      <tbody>
       <tr>
       <td style=3D"font-size: 10pt; pad=
ding-bottom: 15px; vertical-align: top; color: rgb(105, 105, 105); font-fam=
ily: Arial; text-align: left;">
        <div style=3D"text-align: cent=
er;">&nbsp;</div>
        <table style=3D"width: 639px; =
border-collapse: collapse; height: 66px;">
        <tbody>
         <tr>
         <td style=3D"font-wei=
ght: bold; font-size: 16pt; padding-bottom: 15px; vertical-align: top; colo=
r: rgb(231, 126, 28); font-style: normal; font-family: Arial; text-align: l=
eft;">Sommaren är bästa tiden för att starta bolag! <br />
          <br />
          Beställ SUF i da=
g!<br />
          </td>
         </tr>
        </tbody>
        </table>
        <div>
        <div style=3D"text-align: l=
eft;"><span style=3D"font-weight: bold; font-size: 12pt; font-style: italic=
;">Inget aktiekapital<br />
         </span><span style=3D=
"font-weight: bold; font-size: 12pt; font-style: italic;">Tryggt, enkelt, b=
illigt och snabbt</span><br />
         <span style=3D"font-weig=
ht: bold; font-size: 12pt; font-style: italic;">Pris från 3480 kr.</span>=
<br />
         <span style=3D"font-weig=
ht: bold; font-size: 12pt; font-style: italic;"></span><br />
         <span style=3D"font-weig=
ht: bold; font-size: 12pt; font-style: italic;"></span><br />
         </div><span style=3D"fon=
t-weight: bold;">Köper du ett bolag idag är allting klart efter semeste=
rn med moms, f-skatt mm!<br />
         <br />
         Med ett SUF får du sam=
ma rättigheter som ett svenskt aktiebolag. Men du slipper både aktiekap=
ital och styrelse, du kan driva det helt ensam! SUF är en trygg driftsfor=
m som säkrar dig mot personlig ansvar. </span><br />
        <br />
        <span style=3D"font-weight:=
 bold;">Med 20 000 klienter, är vi den i särklass största leverantö=
ren av </span><span style=3D"font-weight: bold;">bolagsregistreringar i Nor=
den. Vi har egna jurister med omfattande erfarenhet från både AB och SU=
F - och våra jurister har suttit i remissinstanser i flera länder. <br =
/>
         <br />
         </span>
        <div style=3D"text-align: l=
eft;"><span style=3D"font-weight: bold;">Vi är experter inom vårt facko=
mråde och har publicerat <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.js=
p?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bo=
lag.com/index.php?option=3Dcom_content&view=3Darticle&id=3D53&Itemid=3D61">=
Handbok i SUF</a>! </span><a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp=
?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bol=
ag.com/index.php?option=3Dcom_content&view=3Darticle&id=3D53&Itemid=3D61"><=
img border=3D"0px" align=3D"right" src=3D"http://www.meint.se/client/1369//=
SUF_BOOK_350_small.jpg" alt=3D"" style=3D"width: 316px; height: 326px;" /><=
/a><br />
         <span style=3D"font-weig=
ht: bold;"></span></div><br />
        
        <div style=3D"text-align: l=
eft;">SUF är i dag den snabbast växande företagsformen. Vår partner=
 Panlegis är godkända som <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click=
.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://www=
.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/accountsSoftware.shtml" target=3D"_blank=
">eFiling</a> partner för det engelska företagsregistret och kan därf=
ör etablera ditt bolag på 2-4 timmar. Du kan läsa mer om SUF-Bolag p=
å <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&use=
rid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bolag.com/">denna sidan</=
a>.<br />
         <br />
         Li<span style=3D"font-we=
ight: bold;"></span>kabehandling med AB medför bland annat skattefördel=
ar, ansvarsbegränsning för dig och namnskydd i hela<span style=3D"font-=
weight: bold;"></span><span style=3D"font-weight: bold;"></span> landet f=
ör företaget. Samtidig slip<span style=3D"font-weight: bold;"></span>pe=
r du att binda upp minst kr 50 000 i aktiekapital. SUF är helt lagligt oc=
h en helt naturlig och accepterad utveckling av en sameuropeisk företagsr=
egistrering.<br />
         <br />
         Vi erbjuder komplett eta=
blering inklusive revisor och redovisningshjälp.<span style=3D"font-weigh=
t: bold;"></span><span style=3D"font-weight: bold;"></span></div>
        <div style=3D"text-align: r=
ight;"><span style=3D"font-weight: bold;"></span><br />
         </div> Du kan läsa mer=
 om SUF på vår hemsida <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.js=
p?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bo=
lag.com">www.suf-bolag.com</a> Du kan också beställa gratis information=
smaterial på <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=
=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttps://continuese.stift=
else.no/infoorder.php">denna sidan</a> eller köpa <a href=3D"http://www.m=
eint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D=
77128&url=3Dhttps://continuese.stiftelse.no/sufbook.php">SUF-handboken hä=
r</a> (350kr).<br />
        <br />
        För att beställa SUF i =
dag, eller för ett förutsättningslöst samtal, besök vår hemsida=
 på <a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&u=
serid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bolag.com">www.suf-bola=
g.com</a> eller ring oss på <span style=3D"font-weight: bold;">telefon 08=
-5511 7610</span>. <br />
        <br />
        <a href=3D"http://www.meint=
.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D7712=
8&url=3Dhttp://newse.stiftelse.no/page1.php"><img border=3D"0px" style=3D"w=
idth: 181px; height: 50px;" alt=3D"" src=3D"http://www.meint.se/client/1369=
//bestall.png" /></a><a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_fun=
ction=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bolag.co=
m/index.php?option=3Dcom_content&view=3Darticle&id=3D46&Itemid=3D58"><img b=
order=3D"0px" alt=3D"" src=3D"http://www.meint.se/client/1369//laesmer.png"=
 /></a> ;<a onclick=3D"javascript:window.open('http://callme.sales2europe.c=
om/callme-pop.php?cid=3D00065834&amp;language=3DSV&amp;us=3D46&amp;name=3D&=
amp;email=3D&amp;comment=3D&amp;referrer=3D'+escape(document.URL),'callme',=
'height=3D490,width=3D425,location=3D0,menubar=3D0,resizable=3D0,scrollbars=
=3D0,status=3D1,titlebar=3D0,toolbar=3D0,screenX=3D100,screeny=3D100,left=
=3D100,top=3D100')" href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_functio=
n=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://callme.sales2eur=
ope.com/callme-pop-link.php?cid=3D00065834&language=3DEN&us=3D46" target=3D=
"_parent"><img border=3D"0" title=3D"Klicka här för att ringa oss grati=
s" alt=3D"Klicka här för att ringa oss gratis" src=3D"http://se.panlegi=
s.com/suf/ringmignu.png" /></a><br />
        <br />
        </div></td>
       </tr>
      </tbody>
      </table></p>
     <table style=3D"width: 100%; border-collapse:=
 collapse;">
      <tbody>
      <tr>
       <td style=3D"border-top: 2px solid r=
gb(231, 126, 28); padding-right: 15px; font-size: 10pt; padding-bottom: 15p=
x; vertical-align: top; color: rgb(105, 105, 105); padding-top: 20px; font-=
family: Arial; text-align: left;">
       <div>
        <table style=3D"width: 100%; b=
order-collapse: collapse;">
        <tbody>
         <tr>
         <td style=3D"font-wei=
ght: bold; font-size: 12pt; padding-bottom: 15px; vertical-align: top; colo=
r: rgb(231, 126, 28); font-style: normal; font-family: Arial; text-align: l=
eft;">Nyckelfördelar med SUF<span style=3D"font-weight: bold;"></span><sp=
an style=3D"font-weight: bold;"></span><span style=3D"font-weight: bold;"><=
/span></td>
         </tr>
        </tbody>
        </table></div>
       <div><img border=3D"0" alt=3D"" s=
rc=3D"http://www.meint.se/client/1369//arrow.gif" /><span style=3D"font-wei=
ght: bold;">Inget krav på aktiekapital </span><span style=3D"font-weight:=
 bold;"><img border=3D"0px" align=3D"right" alt=3D"" src=3D"http://www.mein=
t.se/client/1369//swebanner2.jpg" /></span></div>
       <div>&nbsp;</div>
       <div><span style=3D"font-weight: =
bold;"><img border=3D"0" alt=3D"" src=3D"http://www.meint.se/client/1369//a=
rrow.gif" /></span><span style=3D"font-weight: bold;">Inget personligt ansv=
ar</span></div>
       <div>&nbsp;</div>
       <div><span style=3D"font-weight: =
bold;"><img border=3D"0" alt=3D"" src=3D"http://www.meint.se/client/1369//a=
rrow.gif" /></span><span style=3D"font-weight: bold;">Låg skatt<br />
        </span>
        <div>&nbsp;</div>
        <div><span style=3D"font-weigh=
t: bold;"><img border=3D"0" alt=3D"" src=3D"http://www.meint.se/client/1369=
//arrow.gif" /></span><span style=3D"font-weight: bold;">Namnskydd i hela l=
andet<br />
         </span></div><br />
        </div></td>
       <td style=3D"border-top: 2px solid r=
gb(231, 126, 28); padding-right: 15px; font-size: 10pt; padding-bottom: 15p=
x; vertical-align: top; color: rgb(105, 105, 105); padding-top: 20px; font-=
family: Arial; text-align: left;"><a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/c=
lick.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp:/=
/se.panlegis.com/index.php?option=3Dcom_content&task=3Dview&id=3D30&Itemid=
=3D88"><br />
        </a></td>
      </tr>
      </tbody>
     </table></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"padding: 0px; background: none repe=
at scroll 0% 0% rgb(234, 234, 234); font-size: 10pt; vertical-align: top; c=
olor: rgb(234, 234, 234); font-family: Arial; height: 20px; text-align: cen=
ter; -moz-background-inline-policy: continuous;">|||||||||</td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"padding: 10px 15px; background: non=
e repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt; vertical-align: =
bottom; color: rgb(47, 47, 47); font-family: Arial; height: 40px; text-alig=
n: center; -moz-background-inline-policy: continuous;">
     <p align=3D"center"><span style=3D"font-weigh=
t: bold; color: rgb(231, 126, 28);">SUF-Bolag.com</span> | Tel 08-5511 7610=
 | <a title=3D"This external link will open in a new window" href=3D"http:/=
/www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051576&versio=
nid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bolag.com" target=3D"_blank">http://suf-bolag.=
com</a></p>
     <p align=3D"center">Har du frågor? Sänd o=
ss <a href=3D"mailto:info@suf-bolag.com">ett mail här</a><br />
      </p>
     <p align=3D"center"><span style=3D"font-weigh=
t: bold;">[<a title=3D"This external link will open in a new window" href=
=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&userid=3D34051=
576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://newse.stiftelse.no/page1.php" target=3D"=
_blank">Beställ SUF nu</a>] - [<a title=3D"This external link will open i=
n a new window" href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3D=
stats&userid=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttps://continuese.stiftels=
e.no/infoorder.php" target=3D"_blank">Beställ gratis information</a>] - [=
<a href=3D"http://www.meint.se/me3/open/click.jsp?_function=3Dstats&userid=
=3D34051576&versionid=3D77128&url=3Dhttp://suf-bolag.com/index.php?option=
=3Dcom_content&view=3Darticle&id=3D53&Itemid=3D61">Köp SUF-handboken</a>]=
</span></p></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"padding: 0px; font-size: 10pt; vert=
ical-align: top; color: rgb(47, 47, 47); font-family: Arial; text-align: ce=
nter;">
     <div><img border=3D"0" alt=3D"" src=3D"http:/=
/www.meint.se/client/1369//footer.jpg" /></div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td style=3D"font-size: 8pt; color: rgb(47, 47, =
47); padding-top: 15px; font-family: Arial;">
     <p align=3D"center"><a href=3D"http://www.mei=
nt.se/me3/open/unsubscribe.jsp?_userid=3D34051576&vid=3D77128&groupid=3D213=
04">Klicka här</a> om du inte önskar att motta fler nyhetsbrev från S=
UF-Bolag.</p></td>
    </tr>
    </tbody>
   </table></p></td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
</body>
</html><IMG SRC=3D"http://www.meint.se/me3/open/nstatsread.jsp?versionid=3D=
77128&userid=3D34051576&stats.gif" HEIGHT=3D1 WIDTH=3D1>
------=_Part_6972670_29008285.1278933505803--

Categories: spam. Share: Facebook, Google+, email

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se