Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Hvem er ansvarlig?

Published: Friday 2010-03-12. Not available in English (automatic translation).

Man kan enten bli irritert, eller så kan man gjøre noe med det. Jeg har vinteren igjennom vært irritert på at en av gangveiene mellom leiligheten vår og barnehagen ikke har vært brøytet en eneste gang. Så til slutt meldte jeg fra om det til kommunen. Jeg syntes det var litt merkelig at gangveien ikke var inntegnet på kartet, men meldte fra uansett. Tidligere i uken fikk jeg svar.

Dato: 10 mar 2010 10:28:50 +0100
Emne: Melding med ID:2010-07900

Kvittering

Meldingstype: Brøyting/strøing
Undertype: Gang- og sykkelvei
Beskrivelse: Skiltet gang-/sykkelvei mellom krysset Etterstadsletta/Biskop Jens Nilssøns vei og Etterstadgata har ikke blitt brøytet for snø hele denne vinteren (ble heller ikke brøytet under hele forrige vinter, men da pågikk arbeider).
Notater: 10/3-10: Samferdselsetaten takker for Deres henvendelse.

Områdeansvarlig i vår Driftsseksjon har følgende tilbakemelding; Denne gangveien er ikke overtatt til offentlig drift og vedlikehold. Gangveien må brøytes og feies av enten OBOS som var utbygger eller borettslaget.

Saken avsluttes herved i vårt meldingssystem. mvh Else/Kundetorget
Innmeldt sak er nå ferdig utført.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune, Samferdselsetaten
http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no

OK, da er det OBOS som eier veien, tenkte jag, og sendte videre meldingen til OBOS med et spørsmål om hvem som hadde ansvar. I dag formiddag fikk jeg svar:

Fra: NN
Dato: Fre, 12 mar 2010 09:47:46 +0100
Emne: SV: Brøyting gangvei på Etterstad

Hei

Viser til din e-mail sendt til OBOS datert 10/3-10 vedr ansvar for brøyting av gangveier på Etterstad

Gangveien mellom Vålen Borettslag og Enga Borettslag fra Biskop Jen Nilssøns gate og ned til Etterstadgata er opparbeidet av OBOS er overlevert til Samferdselsetaten for drift og vedlikehold. Dette skjedde fra vår entreprenør Skanska og til Samferdselsetaten v/ Ivar Strand i november 2008.

Når det gjelder gangveien vest for Vålen borettslag så er deler av denne gangveien etablert av oss i forbindelse med etableringen av lokket over Gjøvikbanen (uten at vi hadde noen pålegg om det), mens vestre del av gangveien ikke ligger på "vår / Jernbaneverkets " eiendom.

OBOS eller borettslagene har i dette tilfellet ikke noe ansvar for å brøyte og vedlikeholde offentlige gangveier så her må nok noen i Samferdselsetaten ha misforstått. Er gangveien tatt i bruk som offentlig gangvei så er det Samferdselsetaten sitt ansvar og brøyte og vedlikeholde.

NN
Prosjektsjef
OBOS Nye Hjem as

Så, kommunen tror det er OBOS som har ansvaret, og OBOS mener det er kommunen. Det forklarer hvorfor det er så mye snø der som ikke har blitt flyttet vekk. Nå håper jeg de kan finne ut av hvem det egentlig er som skal brøyte der, slik at den kan være farbar til neste vinter, ihvertfall.

Categories: life. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2010-03-12 22.23.39 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Annars får du ta med dig en egen skyffel. Glöm inte att tillkalla någon dagstidning eller annan media som kan göra ett inslag på det hela. Efter dess kanske det går undan med att få reda på vems ansvar det är att hålla vägen ren.

  • Datum: 2010-03-15 15.22.23 CET
  • Namn: Peter Krefting
  • Sänt från: *******.opera.com

Jag skickade vidare en kopia på brevväxlingen till lokalgratistidningen Østkantavisa. De brukar vara duktiga på att få politikerna att reagera. Vi får väl se om de nämner något om det i nästa nummer... :-)

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se