Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Öppet

Published: Friday 2009-07-17. Not available in English (automatic translation).

För tre år sedan stängde jag min sida Svenska spammare på grund av tidsbrist. Det tog tid att gräva i whois-databaser, telefonkataloger och liknande för att publicera information om svenska spammare, och dessutom blev det ibland lite på gränsen till vad som var tillåtet att skriva, även om jag vidmakthåller att allt jag skrev var sant.

Jag har nu öppnat sidan igen, men gjort om den en hel del. Jag kommer inte längre att skriva något speciellt om företagen eller privatpersonerna som skickar skräppost, ej heller publicera adresser eller telefonnummer. Allt jag kommer göra är att publicera kopior på skräppost jag får in, tillsammans med namnet på företaget som står bakom det.

Jag hoppades att skräpposten skulle försvinna av sig själv, men det har den inte gjort. Det måste ju innebära att den fungerar på något plan. Skrämmande.

Categories: links, spam. Share: Facebook, Google+, email

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se