Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Mailphooner fortsätter skicka skräppost

Published: Thursday 2009-02-12. Not available in English (automatic translation).

Mailphooner slår till igen, denna gång med skräppostreklam för ELON Örebro. Det verkar som de satsar på lokal reklam. Än en gång ankommet i två exemplar, en till min privata adress, en till en adress jag aldrig använder på sändlistor. Än en gång har jag abuse-anmält med hjälp av SpamCop.

Min varningsklocka började ringa ytterligare när jag fick en anonym kommentar om att jag borde skaffa mig ett liv från någon som hade hittat hit från en Google-sökning. När man inte vågar stå med sitt eget namn, då är man inte väldigt seriös (för jag antar i alla fall att de inte har en georgisk fotbollsmålvakt anställd). Och, jo, jag har ett liv. Men jag hade helst levt det utan besök från Mailphooner, MailEasy och alla andra skräppostare.

From elonorebro@mailphooner.se Thu Feb 12 08:16:36 2009
Received: from mail.mailphooner.se (ua2-150.cust.blixtvik.net [212.112.180.150] (may be forged))
	by ds9.cixit.se (8.12.3/8.12.3/Debian-7.2) with ESMTP id n1C7GUac029737
	(version=TLSv1/SSLv3 cipher=EDH-RSA-DES-CBC3-SHA bits=168 verify=NO)
	for <peter@softwolves.pp.se>; Thu, 12 Feb 2009 08:16:36 +0100
Received: from localhost (Orebro [127.0.0.1])
	by mail.mailphooner.se (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id n1BKkPaa007848
	for <peter@softwolves.pp.se>; Wed, 11 Feb 2009 21:46:25 +0100
Date: Wed, 11 Feb 2009 21:46:25 +0100
MIME-Version: 1.0
From: ELON =?ISO-8859-1?Q?=D6rebro?= <elonorebro@mailphooner.se>
Reply-To: ELON =?ISO-8859-1?Q?=D6rebro?= <noreply@elon.se>
To: peter@softwolves.pp.se
Message-ID: <626-2835-1381853@mailphooner.se>
Subject: ELON
X-Mailer: PHP v: 5.2.5
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset="ISO-8859-1"
X-Greylist: Delayed for 10:30:08 by milter-greylist-3.0 (ds9.cixit.se [193.15.169.228]); Thu, 12 Feb 2009 08:16:36 +0100 (CET)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.=
w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
		<html xmlns=3D"http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang=3D"sv">
		<head>
		<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3Diso-885=
9-1" />=20
		<title>ELON</title>
	=09
<style type=3D"text/css">
<!--
body {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
h1, h2, h3, h4 {
	margin:0;
	padding:0;
}
p {
padding:0;
margin:0;
}
a, a:hover {
text-decoration:none;
}
img {
display:block;
padding:0;
margin:0;
border:0;
}
-->
</style>
		</head>
	=09
		<body>
		<div align=3D"center" style=3D"text-align:center; font:10px Tahoma, Verda=
na, Helvetica, sans-serif; color:#02395a;">
Ser mailet konstigt ut. <a href=3D"http://www.mailphooner.se/clients/campai=
gns/campaign/elonorebro/2835/1381853/2835__elonorebro__elon.htm" target=3D"=
_blank">Klicka h&auml;r</a>
</div>
<table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"567" align=3D"center" b=
order=3D"0">
<tbody>
<tr>
<td><img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/elon/top-elo=
n.jpg" width=3D"567" height=3D"129" alt=3D"" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"567" align=3D"center" b=
order=3D"0">
<tbody>
<tr>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f0f0f0"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#e3e3e3"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#a6a6a6"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#ffffff"></td>
<td width=3D"559">
  <table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"559" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td><img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/img_pixe=
l.jpg" width=3D"1" height=3D"5" alt=3D"" /></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"559" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/img_pixel.jp=
g" width=3D"10" height=3D"1" alt=3D"" />
  </td>
  <td width=3D"539" valign=3D"top">
  <div>
  <p style=3D"TEXT-ALIGN: left"><span style=3D"font-size: xx-small;"><spa=
n style=3D"font-size: small;"><span style=3D"font-size: x-small;"><span sty=
le=3D"color: #800000;"><strong>Dags att damma av det gamla &aring;ret och s=
tarta om p&aring; ett nytt och fr&auml;scht!</strong></span> </span><br /><=
/span><br /><strong>Miele S5281 <br /></strong>Kraftfull dammsugare p&aring=
; hela 2200 watt med b&auml;sta kvalitet. Maskinen &auml;r utrustad med det=
 b&auml;sta allergifiltret som &auml;ven tar bort unken lukt. Finns &auml;v=
en i bl&aring;tt och gult. <br /><br /><strong>Volta U6412L <br /></strong>=
Praktisk och smidig dammsugare fr&aring;n Sveriges st&ouml;rta dammsugarfab=
rikat. Trapper f&aring;ngar sm&aring; f&ouml;rem&aring;l utan att de hamnar=
 i p&aring;sen. Riktigt bra sugeffekt p&aring; 320 watt. </span></p>
  </div>
  </td>
  <td>
  <img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/img_pixel.jp=
g" width=3D"10" height=3D"1" alt=3D"" />
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"559" align=3D"cente=
r" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"559" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/img_pixel.jp=
g" width=3D"1" height=3D"10" alt=3D"" />
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
<table width=3D"559" cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td align=3D"center">
  <img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/tmp/img__e0727df96418=
41f3c671779e1f2095cd.jpg" width=3D"555" height=3D"349" border=3D"0" alt=3D"=
Bild" style=3D"margin:0px; padding:0px;" />
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"559" border=3D"0">
  <tbody>
  <tr>
  <td><img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/img_pixe=
l.jpg" width=3D"1" height=3D"10" alt=3D"" /></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
</td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f7f7f7"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#a6a6a6"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#e3e3e3"></td>
<td width=3D"1" bgcolor=3D"#f1f1f1"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"0" width=3D"567" align=3D"center" b=
order=3D"0">
<tbody>
<tr>
<td><img src=3D"http://www.mailphooner.se/filemanager/campaign/elon/bot-elo=
n.jpg" width=3D"567" height=3D"77" alt=3D"" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align=3D"center" style=3D"text-align:center; font:10px Tahoma, Verdana=
, Helvetica, sans-serif; color:#02395a;">
Det h=E4r nyhetsbrevet skickades till peter@softwolves.pp.se fr=E5n ELON &O=
uml;rebro.
<br />
Vill du inte f=E5 fler mail <a href=3D"http://www.mailphooner.se/clients/ca=
mpaigns/unregister/elonorebro/2835/1381853/2835__elonorebro__elon.htm" targ=
et=3D"_blank">Klicka h&auml;r</a>
</div>
		<img src=3D"http://www.mailphooner.se/clients/campaigns/stat/elonorebro/2=
835/1381853/logo.gif" width=3D"1" height=3D"1" alt=3D"" border=3D"0" />
		</body>
		</html>

*plonk*

Categories: spam. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

 • Datum: 2009-02-12 10.54.41 CET
 • Namn: Anders Carlsson
 • Sänt från: ******.hosting.quicknet.se

Märkligt nog har jag heller inte sett detta utskick. Du måste ha (o)tur att ha en populär e-postadress. Har du testat att följa länken att säga upp nyhetsbrevet? Eftersom du redan fått två skräppost från samma utskickare lär ändå adressen vara cementerad i deras register. Om du därefter fortfarande skulle få utskick är det extra allvarligt. Min erfarenhet är att det varierar från ställe till ställe hur väl de följer upp avregistreringar och vid möjlighet aktiv blockering av framtida utskick.

 • Datum: 2009-02-12 11.04.55 CET
 • Namn: Peter Krefting
 • Sänt från: 146.59.57.**

Jag följer av princip aldrig avbeställningslänkar. Jag har inte beställt tjänsten, så varför skall jag då avbeställa den?

Nej, det blir (ytterligare) ett procmailfilter...

 • Datum: 2009-02-12 21.11.08 CET
 • Namn: Storebror
 • Sänt från: 62.109.58.**

Nätet är fullt av små individer som gömmer sig bakom anonymiteten.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se