Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Jag är inte ensam

Published: Tuesday 2009-01-06. Not available in English (automatic translation).

Det verkar som jag inte är ensam om att inte tycka om att använda telefon, enligt norska P4 visar forskning att runt tio procent av befolkningen här i Norge lider av någon form av telefonskräck. Det har blivit bättre på senare tid, när jag var liten så svarade jag aldrig i telefon, även om jag var ensam hemma, numera är det mest om jag måste ringa till någon jag inte känner som det tar emot. Speciellt gäller det att ringa till olika företag för att beställa saker, däremot gillar jag att använda e-post, eller skicka brev eller telefax.

Categories: life. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2009-01-06 23.41.06 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: **************.cust.tele2.se

Ah, jag trodde det skulle handla om att du är rädd för strålningen från främst bärbara, men även mobiltelefoner. :) Det kan jag fundera på ibland, men inte så att jag tvekar att svara i mobilen om det ringer. Ofta har jag den inte påslagen ändå.

Annat än att skicka in underskrivna blanketter av olika slag, skickar du ofta fax till företag och privatpersoner? Det känns som en teknik på snabbt utdöende, eller så har jag uppfattat fel. Ur äkthetssynpunkt borde en inscannad bild inte vara känsligare för förfalskning än en faxad kopia.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se