Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

New version of Turquoise SuperStat

Published: Tuesday 2008-01-22.

After several years, with at times not very active development, I have now finally released version 3.0 of Turquoise SuperStat, a statistics software for Fidonet and Usenet. New in version 3.0 is among other things support for creating the report from user-defined templates. Too bad that Fidonet has died upon itself in the meantime.

This entry is referenced in: No bark left in the dog.

Categories: Fidonet, Internet, software. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2008-01-22 16.37.35 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******.hosting.quicknet.se

Å andra sidan, ju färre möjliga användningsområden, desto mindre risk för att du ska få besvärliga buggrapporter. ;-)

  • Datum: 2008-01-24 09.18.26 CET
  • Namn: Peter Karlsson
  • Sänt från: 146.59.57.**

Jo, jag borde nog koncentrera mig mer på Usenetdelen av funktionaliteten. Kanske det till och med kunde gå att haka sig in på några forum-API:n så att man få statistik om sånt också. Folk kommunicerar ju som aldrig förr, även om R20_INTRESSE inte får fem tusen inlägg i månaden längre.

  • Datum: 2008-01-24 11.16.03 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******.hosting.quicknet.se

Frågan är om folk är lika roade av inläggsstatistik som för 5-10-15 år sedan. Eventuellt beror det på målgruppen.

Det jag saknar i alla webbforum jag testat är möjligheten att på användarnivå flytta en diskussionstråd till annan area. Kanske det upplevs som förvirrande, speciellt som prenumeration av möten mest är frivilligt och ett sätt att få påminnelser per e-post. Förmodligen vill jag helst ha ett fullständigt KOM-system per webb, och sådan finns visserligen redan men jag har inte koll på hur moderna webbklienter står sig rent tekniskt/funktionsmässigt mot alla vanliga forum. Jag har ingen erfarenhet av Fidonet, men antar att det påminde mer om Usenet/KOM än om webbforum i sin uppbyggnad.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se