Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Öh?

Published: Sunday 2007-11-11. Not available in English (automatic translation).

Jag föredrar att använda programvara som talar samma språk som jag gör, det vill säga svenska. För det mesta går det bra, men av och till stöter man på en och annan översättning som får en att fundera lite extra. Som den här, som min mobiltelefon presterade härom dagen:

”En MIDlet i ej tillförlitligt MIDlet suite Opera Mini försöker om du vill få åtkomst till en plattformsbegäran. URL håller på rtsp://… Vill du tillåta det?”
Vad är det egentligen de försöker säga?

Jag misstänker att just den här dialogen inte kvalitetstestades innan P990i släpptes till marknaden…

Categories: querulousness, software. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2007-11-13 10.36.57 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Men det är väl snällt att den försöker få åtkomst "bara om du vill". Jag tolkar det som att om du sätter dig emot, behöver du inte känna skuld för att du förvägrar åtkomst, programmet kommer inte ens att tjata och försöka. Det är lite som ens flickvän skulle säga "jag kan göra ett städschema åt oss båda om du vill (annars fortsätter jag att städa själv)".

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se