Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Cybercondrics and paranoia

Published: Tuesday 2007-08-07.

PC för alla writes that the net has become a paradise for hypochondriacs, or cyberchondriacs that they call them. I wonder if the responsible for the web site of the Norwegian mobile operator Telenordic can be called some kind of hypochondriacs, at least it seems like they draw very hasty, and incorrect, conclusions from the information they receive.

[Hacking attempt has been recorded. The hacking attempt will be reported to the proper authorities.
Error message from Telenordic.

The screen above shows up if you enter the wrong personal number and tries to go back in the browser history and tries to fix it, or if you, like me, enters the correct personal number but happens to come from an IP address that have already placed an order.

A slightly over-the-top reaction, I think, even if methods of abusing ordering sites to access personal information have been mentioned in media lately. But does it really do any harm if someone knows my personal number, it is hardly a secret.

Categories: Internet, links, media, software. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2007-08-08 08.51.13 CEST
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Ja, om en befintlig kund till synes verkar vilja lägga en beställning till på samma produkt, då måste det vara något elakt uppsåt bakom... *suck* Problemet är inte personnumren i sig, utan den vikt många myndigheter och företag gett dem. Alla som läst en kurs i databasdesign har fått höra att man får (?) inte använda personnummer som index. Oavsett hur tekniken ser ut, borde det krävas något mer byråkrati för att kunna teckna lån, köpa prylar osv än att uppge ett personnummer med tillhörande adress och sätta en godtycklig namnunderskrift på en talong. Det är en typ av ekonomisk brottslighet som oroar mig, att någon skulle teckna ett lån i mitt namn, sedan fiska upp lånehandlingar ur min brevlåda och hämta ut pengarna utan min kännedom. Tyvärr förekommer det redan.

Apropå cyberkondri, påminner det mig om när jag studerade ett år på CSD vid Uppsala Universitet. De hade ett flertal servrar, varav vissa var inloggningsservrar och andra hade andra uppgifter. En av servrarna var strängt verboten att försöka logga in på, och om man av misstag eller med flit ens försökte att koppla upp sig, fick man ett mycket hotfull meddelande om att alla inloggningsförsök loggfördes och kunde leda till avstängning och polisanmälan. Jag vet inte om de någonsin drog det så långt att en student blev avstängd från universitetet för att ha försökt logga in på fel server, såvida det inte var ett uppenbart försök att hacka sig in. Detta var 1994, så de var föregångare med sin cyberkondri.

  • Datum: 2007-08-08 09.29.23 CEST
  • Namn: Peter Karlsson
  • Sänt från: *******.opera.com

Jag tror i och för sig att personnummer räknas som något mer skyddade i Norge än i Sverige, det är sällan man behöver uppge personnummer för att beställa tjänster, i stort sett är det bara för att öppna bankkonto som jag behövt personnummer hittills. För det mesta räcker det med födelsedatum (vilket i och för sig nästan är värre, det är lätt att ta reda på när jag fyller år, och min adress står i telefonkatalogen).

På tal om överdriven paranoia om intrångsförsök så har jag ju råkat ut för det förr.

  • Datum: 2007-08-09 11.55.06 CEST
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Ja, på t.ex. Hitta.se skriver de ut födelsedag. Dock inte år, det får man väl vara glad för.

Apropå personnummer och att identifiera sig, har jag köpt en del små och större saker under sommaren, både inrikes och från utlandet. Så kommer det avier att jag har försändelser att hämta på ICA. De som skickats som rekommenderat brev behöver jag förstås signera och visa legitimation, men alla övriga försändelser räcker det att jag har avin. Ingen som frågar om ID-handling, och vad jag förstår är det liknande på andra ställen. Antag att någon skulle fiska upp en avi ur brevlådan, eller att det vore en oärlig brevbärare. Då skulle mina inköp aldrig dyka upp, men i den mån de går att spåra skulle de visa sig vara uthämtade. Det tycker jag är väldigt slappt.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se