Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Speaking of the supernatural

Published: Thursday 2007-07-26.

…the story about Oscar, the “death cat” has been published everywhere in media over the last few days. News draught?

Categories: links, media. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2007-07-26 17.12.40 CEST
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Undrar om man kan få katter eller andra djur att sniffa sig till andra egenskaper eller skeenden? Jag tänker mig t.ex. en nätverkande träff mellan entreprenörer och investerare, och så kan investerarna ta med sig katten för att sniffa sig fram till den företagare med bäst affärsidé och chanser att bli framgångsrik. Det skulle kunna fungera på aktiemarknaden också.

Att hitta nästa person att dö bland åldringar kan inte vara hypersvårt. Är de tillräckligt klena blir det i princip en självuppfyllande profetia när katten Oscar kommer för att gosa. Jag tror att människans undermedvetna fungerar så. Det vore dock sensationellt om katten blev extremt kelig med någon ur personalen. Blir det ilfart till akuten då?

  • Datum: 2007-07-27 12.46.07 CEST
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ******************.business.telia.com

Följetongen fortsätter. Nu har Expressen spårat upp två svenska katter i Gävle som också sniffar rätt på snart döda åldringar. Det spekuleras i att det är en egenskap som de flesta katter kan känna lukten av.

I övrigt kommer jag att tänka på Brasse Brännströms monolog om att spela munspel, när han föreslog att man skulle ge åldringarna varsitt munspel. Så fort det inte låter något mer från en säng, då vet sköterskorna att livet är slut för den personen. Om man slutar livet med en utandning blir det sista i livet dessutom ett vackert durackord. Munspel och katter, säkert betydligt billigare och gemytligare (nåja) än en massa dyra apparater som övervakar patienten.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se