Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Radio inactivity

Published: Friday 2006-12-29.

I just read a disappointing announcement on the home page of SR X – the channel will cease over newyears. On the page one can read that SR have found out that they are missing some areas in their music coverage, and want to fix it, but that it unfortunately has the effect that SR X will cease, since the music that is played in SR X is also played in several other channels. I have been listening to SR X quite a lot, both over the Internet here from Oslo, and in my digitial radio receiver when inside the coverage area (major Swedish cities).

Sure, I can buy the explanation, but still is sad. SR X has had a, in my opinion, wonderful mix of music, which, combined with nice hosts and news broadcasts every hour, has made it a channel worth listening to. Sure, I can find the same kind of music somewhere else, there are many stations on the Internet with a similar mix of music, but most of them are of the “automated CD changed” kind, and I don’t really think that qualifies under the term “radio”. Radio for me requires people saying something interesting inbetween the music, and news at least once per hour.

Rest in peace, SR X. Hello, Bandit.

Categories: media. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2006-12-29 23.30.35 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Vävplats: http://www.anders.sfks.se
  • Sänt från: ****************.swipnet.se

Till saken hör att en del andra program som "Hits men inte längre" också upphör. Där hänvisar SR till programmet "Da Capo" som de anser speglar ungefär samma slags musik. Sedan när är schlager och bortglömda poplåtar från 50-talet och framåt liktydigt med stenkakor från 30- och 40-talen?

Det är en hel hoper program som ska försvinna från radions utbud. Förutom "Hits..." som vi är många som kommer att sakna, upphör också t.ex. pratprogrammet "Tengby direkt". I gengäld kommer "Karlavagnen" att utökas till fem kvällar i veckan. Det är ett bra program, lite beroende på vad kvällens ämne är. Vidare försvinner "Kalas", som spelar dansband och schlagermusik, från fredagskvällar och "Casino", som spelar ny svensk och internationell musik av varierat snitt inklusive country, försvinner från söndagar.

Alltså försvinner:

* ny popmusik från SR-X
* äldre schlager- och popmusik från Hits...
* schlager- och dansbandsmusik från Kalas
* ny blandmusik och country från Casino

Frågan är vilken musikgenre som det spelas för lite av och som SR ska satsa extra på. Olika slags etnisk musik typ som redan spelas i "Teddy"? Elektronisk-akustisk musik? Fyra timmar dragspelsmusik non-stop? (Sten Broman roterar i sin grav) Jag ska nog titta lite närmare på pressmeddelandet, för min tolkning är att både de musikgenrer de har mycket av och de som det råder brist på ska bantas.

  • Datum: 2006-12-29 23.42.34 CET
  • Namn: Anders Carlsson
  • Sänt från: ****************.swipnet.se

Efter en närmare granskning, kommer det i P4 ett nytt program om country (en timme i veckan). P2 kommer att ha en serie om fyra program (!) à en timme om visor, världsmusik, jazz och nutida klassisk musik. Dessutom ska de på lördagsmorgonen sända en timme musik a'la vågornas brus. I övrigt kan jag inte se några musikgenrer som får uttalat större utrymme, men det kan ju tänkas att de befintliga programmen och kanalerna lägger om sitt musikutbud så det ska bli mer mångsidigt (så det inte passar någon! ;-).

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se