Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

Rituals and routines

Published: Friday 2005-02-04.

Gerður, a colleague of mine, posted about how she spends too much time at work. I commented on how I try not to fall into that trap, and since the comment turned out to be longer than some of the posts here in my blog lately, I felt I should replay it here for the rest of you, with some minor edits:

The “trick” I use not to let work take up all of my available time is to have routines that I follow every work day. I stand up the same time each morning, I go to work the same time, I have lunch the same time every day and I go home the same time every afternoon. When having that kind of fixed routines, my co-workers (and superiors) know what times they can reach me at, and at what times they cannot reach me at (the latter is just as important as the first).

I also try to stay away from work when I am at home. I do log in to our internal IRC server, but during off-hours its mostly non-work talk anyway. I do occasionally check the bug tracking system, definitely filing bugs I find using the program at home, but I usually don’t do any work on the bugs assigned to me. I do not read work e-mail from home, nor do I have access to the source code from home.

I am not really that fond of getting up early in the morning, so having the clock radio start playing at 06:15 every weekday is a pain, but it is a pain I am willing to live with since it helps me stay on track. This morning I tried sleeping in, so I set the alarm forward—but I still woke up at around 06:30, so these routines seems to be quite profoundly programmed into my subconscious by now.

I don’t feel bad for leaving “early” in the afternoon, because I do come in early in the morning, and I always do work (at least) the hours that are stipulated by my employment contract. I do occasionally work overtime if forced to because it is required by a project, but the keyword there is occasionally.

Now if I could only find a life to fill up the off-work hours with...

This entry is referenced in: Early bird catches the worm.

Categories: life, work. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

 • Datum: 2005-02-04 18.31.24 CET
 • Namn: Anders Carlsson
 • Sänt från: yestravel.com

Ska vi gå in på det lagstadgade, finns det väl dessutom en övre gräns för övertidsarbete per år, åtminstone i Sverige? Jag vet inte hur man räknar och om solidarisk, obetald övertid är upp till var och en, men det är nog i allas intresse att följa det som står i avtal och lagar. Själv sitter jag bara kvar och slösurfar när jag f.n. skriver detta från jobbet. :-)

Apropå att komma på plats redan på morgonen, får jag citera personalchefen på ett stort IT-företag i stan (där bl.a. en av Peters kurskamrater arbetar) när jag gjorde en arbetsmarknadspolitisk miniundersökning för några år sedan; för honom var vid rekrytering högsta betyg och goda vitsord inte lika viktigt som ansvar och att komma i tid till arbetet. Ska man börja klockan åtta börjar man klockan åtta, inte släntra in halv elva och arbeta två och halv timmar längre på kvällen. När arbetsdagen är slut, ska man vara såpass trött att man orkar åka hem, laga lite mat, se lite på TV och sedan gå till sängs. Nyexaminerade studenter som var vana att festa mitt i veckan fick lära sig att leva ett annat liv.

 • Datum: 2005-02-04 22.49.57 CET
 • Namn: Peter Karlsson
 • Sänt från: 062016211058.customer.alfanett.no

Jag tror det finns motsvarande regelverk i Norge, men jag känner inte till det. Jag vet åtminstone att det inte går att förhandla bort övertidsersättning (för beordrad övertid), även om många företag försöker. Jag har en skrivning i mitt anställningskontrakt som till viss del försöker göra det, men den är inte giltig enligt gällande lagstiftning. Det är inget jag bryr mig särskilt mycket om, dock, eftersom jag ytterst sällan arbetar beordrad övertid.

Faktum är att jag är rätt så nöjd med att ha fasta rutiner, även om jag tycker det är bra när man kan välja vilka rutiner man vill ha. Hos oss så har vi en tumregel om att alla bör vara på jobbet mellan 10-16 så att man kan få tag på folk man behöver få tag på (asynkron kommunikation via e-post är inte alltid effektiv), vilket de flesta mer eller mindre håller.

Vem av mina kurskamrater är det du menar, förresten? Nu blev jag nyfiken :-)

 • Datum: 2005-02-05 01.24.17 CET
 • Namn: Anders Carlsson
 • Sänt från: me-0-a-e6-89-72-5c.2.cust.bredband2.com

Ja, så länge man vet när folk förväntas vara på arbetet, spelar det väl mindre roll vilken tid man faktiskt är där. Då kan man boka in kundkontakter, möten och vad det nu kan vara utifrån den enskildes överenskomna arbetstider. Jag vet inte hur många IT-företag som tillämpar t.ex. treskift, men det skulle kunna vara intressant i ett läge där utvecklingsverktygen kostar mer än arbetskraften?!

Jag syftade på han som fick syn på en Unix brandsläckare i höstas, Islemountain på det snabba nätverket för att tala i kodspråk.

 • Datum: 2005-02-05 19.25.05 CET
 • Namn: Thomas Tydal
 • Vävplats: http://www.tydal.nu/
 • Sänt från: h183n2fls32o879.telia.com

Intressant att det finns människor som gillar rutiner. Jag skulle inte trivas med att ha det så, och som väl är för mig har jag det inte så heller. Förra året jobbade jag 450 timmar övertid. Har för mig att gränsen för vad som är tillåtet i Sverige är 200 per år, men jag har dispens.

I fredags fick jag reda på hur jag ska jobba på måndag (dvs vad jag ska göra, var jag ska vara och vilka tider). Jag fick också preliminärt reda på hur resten av veckan ser ut, men det finns fortfarande stora möjligheter att det blir ändringar. Veckan därpå vet jag inget om än, det är för långt fram i tiden.

Jag har jobbat på det här viset i lite drygt 1,5 år.

 • Datum: 2005-02-05 19.35.49 CET
 • Namn: Peter Karlsson
 • Sänt från: 062016211058.customer.alfanett.no

Att jobba på det sättet tror jag inte jag skulle klara av. Det är en orsak till att jag till exempel aldrig känt för att starta ett eget företag, det känns alldeles för osäkert och oförutsägbart.

Jag tror jag skulle beskriva det med att jag har svårt för förändringar.

 • Datum: 2005-02-13 19.02.17 CET
 • Namn: Thomas Tydal
 • Vävplats: http://www.tydal.nu/
 • Sänt från: c-a40be353.09-9-7673741.cust.bredbandsbolaget.se

Jag har haft eget företag i fyra år. Numera har jag till och med två anställda. Visst kan det vara osäkert och oförutsägbart, men jag har min månadslön från SJ att leva på, så företaget är bara bonus.

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se