Skip past introduction.

WolfBlog

Reflections from a Swede in Norway.

Here you will find my small graffiti board where I write about things I come to think about.

In my blog, I write about the general unfairness of life, about spam mail, vintage computers, board games, Norwegians, current and not-so-current affairs, technology and whatever else occurs to me — in other words, a glorious mess. All opinion expressed here are of course my own, and all similarities with any living people is of course intentional.

These pages are using automatic language selection, if you prefer to read in Swedish, please use this page instead. See the help for info on how to make your web browser select the correct language automatically. A monthly overview is also available.

All text and pictures © copyright Peter Krefting, unless otherwise noted. More about the author.

OS/2 is alive!

Published: Thursday 2004-03-11.

Roland Casselbrant has switched to an OS/2 based server. Very nice, personally I haven’t been able to get eComStation (1.0) running on anything but my very oldest computer (a 120 MHz Pentium), the installation program consistently fails on any other computer.

So, now that you have switched to sensible operating system, perhaps you can switch to a non-table based layout as well? It is possible to do wonders without tables, just look at what Arve Bersvendsen has managed to do without a single table?

As you can see, I am myself not very good at doing layout, so I try to put my energy on content instead.

Categories: Internet, software. Share: Facebook, Google+, email

Comments

The article is older than a fortnight and has been closed for new comments.

Disclaimer: The comments are copyrighted by their respective authors. The web site owner takes no responsibility for the contents of the comments. Improper comments will be deleted.

  • Datum: 2004-03-16 22.11.30 CET
  • Namn: Roland Casselbrant
  • Vävplats: http://www.casselbrant.net
  • Sänt från: as3-2-3.ang.s.bonet.se

Jag visste väl att du skulle hålla den tabellstyrda layouten emot mig en vacker dag ;-) Det skulle kräva sin man att skriva om sidorna så som det ser ut i dag. Kanske att jag gör det under en sommarsemestervecka men knappast i kväll...Bytet till OS/2 har faktiskt varit något jag har velat göra några år nu. Nu har jag äntligen en dator som kommer att få jobba med OS/2 permanent. Och det är inte omöjligt att Windows snart åker helt och hållet. Linux och Wine kanske kan lösa problemen med att dimensioneringsprogram för värmepumpar tydligen bara utvecklas i VB (äcklig utvecklingsmiljö).

Peter svarar: Ja, det gäller ju att ta chansen att klaga lite också, kan ju inte bara vara positiv... Fast det som är värre är väl att du har sabbat alla inlänkar. Det är inte smart, om inte annat är det ett bra sätt att ramla ner i rankningen i Google. Om du hade kört Apache hade jag kunnat tala om hur du gör en omdirigering, men du kör ju en annan sevrer.
Jag noterade att på den enda burk jag har nu som kör OS/2 fungerar Apacheservern lika bra som när jag slutade använda den 1999...

| | Latest postings | This month | All months and categories

This page is best read on the Internet.

peter@softwolves.pp.se