QWKRR 128

QWKRR 128 är en s.k offlinereader (olr) för Commodore C128 i 80-kolumnersläge (det fungerar inte i 40). En olr gör det möjligt att läsa inlägg som postas på BBS:er utan att behöva vara uppkopplad mot BBS:en under tiden, vilket kan sänka telefonkostnaderna markant. Vad man gör är att man med ett program som finns på BBS:en packar ett s.k QWK-paket (står för QWicK), som man sedan tankar hem med modemet. Detta är packat med ett arkiveringsprogram, och om breven ska läsas på C128:an rekommenderar jag att du använder ARC-packning.

Nåväl, till programmet. QWKRR är (naturligtvis) inte riktigt lika avancerat som de "stora" programmen till PC-datorerna, men det har tillräckligt med funktioner för att göra brevläsandet trevligt. För att läsa packar du upp QWK-paketet och lägger det på en diskett. Sedan laddar du in QWKRR och kör igång det. Om du har en diskettstation är det en bra idé att ha programmet på en diskett, och sedan byta till en med meddelanden och konfigurationsfiler, då programmet är ganska stort. Flera diskettstationer och/eller hårddisk rekommenderas dock.

När du startar möts du av en meny där du kan ställa in vilken diskettenhet och i vilka kataloger brevpaketen finns (QWKRR har fullt stöd för underkataloger på hårddiskar), och sedan är det bara att köra igång, ett par systemfiler läses in och du möts av en informationsruta där det står information om brevpaketet du öppnat. Du får då även möjlighet att ställa in klockan, om du inte gjort det tidigare. Alla brev ska nämligen datum- och tidsstämplas.

Efter det att man kommit så långt är det bara att börja läsa, men jag (och författaren också för den delen) rekommenderar att man indexerar paketet, d.v.s man skapar en fil som talar om var varje brev startar, och om det är läst eller inte. QWKRR kan inte använda de indexfiler som vissa QWK-program skapar (filer som slutar på .NDX), utan använder ett eget format. Indexeringen kan ta en stund, speciellt om brevpaketet är stort.

Nu är det bara att läsa, eftersom paketet är indexerat går det att välja i vilken ordning man ska läsa, man kan välja att läsa en speciell brevarea (diskussionsområde), eller att läsa dem i sekvensiell ordning, och även några fler som jag inte testat så noga. En bra funktion som jag inte sett i något annat program är att man kan styra läsningen med joysticken, vilket gör att man bekvämt kan luta sig tillbaka och bara läsa. Dock stöds inte mus.

När man hittat ett intressant brev man vill svara på, trycker man bara på R (det finns en lista över tillgängliga kommandon på skärmen, man kan bl.a markera brev för att svaras på senare), och så kommer man i den inbyggda texteditorn. Den har de grundläggande funktionerna som man vill ha i en texteditor, och några specialfunktioner som makron och lite annat trevligt. Det hör vanligen till god ton att citera ("quote") brevet man svarar på, för att påminna om vad man skrev. Man trycker då C= och Q och får upp ett fönster där man väljer vilken rad man vill citera in. Denna läggs då in i texten med ett citeringsmärke först, vilket består av avsändarens initialer samt ett > -tecken.

När du skrivit klart är det bara att spara brevet. Det läggs då i en fil på disken, och när du läst färdigt kan du välja att packa ner dessa filer till en fil som går att ladda upp till BBS:en. När man väl packat ner filen kan man inte ändra breven i den, så man får se till att vara klar först. Svaren kan "packas" med ZIP (den packar egentligen inte, den länkar bara filen så att den fungerar som en ZIP-fil), eller starta QPA, som är ett program som packar ARC-arkiv som kan läsas från en PC.

Programmet är mycket trevligt att jobba med, om än lite långsamt. Men det är klart, man läser kanske inte så snabbt iaf. Dock är jag van att läsa brev på min PC... Programmet är mycket välgjort, och kostar inte så mycket att registrera (det är shareware). Det är helt klart något som alla som sitter och modemar på en C128 borde ha.

Peter Karlsson


För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.
Tillbaka till tidningsindexet
Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / 1995-12-11 / dat95pkn@mds.mdh.se